Loading...

Privacy statement

Laatste update: 25 Maart, 2023
Introductie

M2M Sim is zich er van bewust dat iedereen recht heeft op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelwijze van M2M Sim is in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gegevensverwerking

Doeleinden van de gegevensverwerking Uw persoonsgegevens worden door M2M Sim verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met M2M Sim. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van M2M Sim te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Beveiligingsniveau

Beveiligingsniveau M2M Sim beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken.

Rechten

Rechten van betrokkenen Indien u een relatie met onze organisatie heeft, heeft u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Contactgegevens U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: M2M Sim 'sales at m2msim.nl' onder vermelding van: verwerking persoonsgegevens.

Aanpassingen

Aanpassen aan ons privacy statement Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.m2msim.nl) worden gepubliceerd.

Wij denken graag met u mee voor een oplossing op maat

Neem vrijblijvend contact met ons op als u vragen heeft over onze simkaarten of een offerte op maar wilt ontvangen. Wilt u direct een bestelling plaatsen? Plaats dan hier uw bestelling.